Používaním stránok firmlist.sk súhlasíte s používaním cookies. Viac info OK

firmlist.sk
        Google+

Akadémia umení v Banskej Bystrici

aktualizovať záznam
Obchodné meno: Akadémia umení v Banskej Bystrici,
Sídlo: Banská Bystrica, Jána Kollára 22
Kategória: Vzdelávanie a vedaAkadémie vzdelávania a vied
PSČ: 97401

Základné informácie

IČO: 31094970
Právna froma: Rozpočtová organizácia
Vlastníctvo: Štátne
Základné imanie:
Vznik: 01.07.1997
Ročný obrat:

Informácie o spoločnosti

Informácie: Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti. Prevádzkarne Banská Bystrica, Jána Kollára 22 - ŠD Reklamná a propagačná činnosť. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Inzertná činnosť. Organizovanie školení a kurzov. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti. Poskytovanie softwaru, predaj programov na základe dohody s autorom. Vedenie účtovníctva. Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov. Prenájom hnuteľných vecí. Prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej činnosti : požičiavanie hnuteľných vecí. Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb. Reprografické práce. Tlomočnícke a prekladateľské služby. Poskytovanie datových služieb. Poskytovanie informačných a reklamných služieb prostredníctvom výpočtovej techniky. Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh, grafických návrhov a spracovanie súťažných návrhov na realizáciu diel prostredníctvom výpočtovej techniky. Navrhovanie webových stránok a internetových aplikácií. Kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov. Služby poskytované videokamerou. Fotografické služby. Prieskum trhu a verejnej mienky. Záujmové vzdelávanie v oblasti marketingu a manažmentu. Ohlasovanie hudobnej produkcie pri slávnostných fakultných a mimofakultných príležitostiach. Organizovanie prípravných kurzov, prednášok, školení a odborných konzultácií na príjímacie pohovory. Školiaca a lektorská činnosť v oblasti umeleckého a vedeckého vzdelávania. Sprostredkovanie predaja vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia. Služby knižnice verejnosti. Predaj a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazovaých záznamov. Poradenská činnosť v oblasti filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorby. Požičiavanie filmov a videozáznamov so súhlasom autora. Sprostredkovanie a uspordúvanie v rozsahu voľnej živnosti : - divadelných, filmových a audiovizuálnych predstavení - koncertov, hudobných, tanečných predstavení a verejných benefičných vystúpení - výstav diel výtvarných umení,diel úžitkového umenia a ľudovej výtvarnej tvorivosti - veľtrhov, vernisáží, sympózií, firemných prezentácií Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora : výroba súborných audiovizuálnych diel a súvisiacich komponentov, fotografií a grafickej dokumentácie na prezentáciu výchovno - vzdelávacej, reklamno-obchodnej a zábavnej činnosti. Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti sú súhlasom autora : - výroba, nahrávanie, rozmnožovanie, strih, zvuk, réžia, dabing, kamera, výroba rozhlasovej, televíznej a filmovej tvorby, obrazová a zvuková produkcia, tvorba scenárov, jazykové úpravy a korektúry textov, čítanie komentárov. Nakladanie s výsledkami tovrivej činnosti so súhlasom autra : - výroba masmediálnych didaktických pomôcok pre potreby výučby Technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky.
Národné účty: Ústredná štátna správa
SK NACE: Terciárne vzdelávanie
OKEC: Vyššie školstvo

Kontakty

Konateľ:
E-mail: rektor@aku.sk
Web: http://www.aku.sk
Telefón: 0484145127
Fax:
Kraj: Banská Bystrica

Poloha firmy na mape

Mapa - Banská Bystrica, Jána Kollára 22

Fotky a obrázky Banská Bystrica

Firmy v blízkosti